Chào mừng bạn đến với website của chúng tôi

     Trần Hữu Anh Đồng


       Email: thadong.xevtech@gmail.com

       Lĩnh vực nghiên cứu: Modeling and 

       control of dc-dc converter, active snubber 

       circuit, Power factor correction circuit.

       Quá trình đào tạo: ĐH Bách Khoa TPHCM.

     Lê Trung Lượm


       Email: ltluom.xevtech@gmail.com

       Lĩnh vực nghiên cứu: High power dc-dc 

       converter, DC fast charger.

       Quá trình đào tạo: ĐH Bách Khoa TPHCM.

       

 

     Nguyễn Thị Kiều Trinh


       Email: ntktrinh.xevtech@gmail.com

       Lĩnh vực nghiên cứu: On-board battery, 

       isolated dc-dc converter, DSP control board.

       Quá trình đào tạo: ĐH Bách Khoa TPHCM.

 

     Nguyễn Văn Minh Tâm


       Email: nvmtam.xevtech@gmail.com

       Lĩnh vực nghiên cứu: Grid connected,

       dc-fast charger, motor driver.

       Quá trình đào tạo: ĐH Bách Khoa TPHCM.

     Võ Văn Minh


       Email: vvminh.xevtech@gmail.com

       Lĩnh vực nghiên cứu: Grid connected 

       inverter, motor driver.

       Quá trình đào tạo: ĐH Bách Khoa TPHCM.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2021 - xevtech.vn - Design by vietsotech.vn

Đang online: 3 | Tổng truy cập: 19416