Chào mừng bạn đến với website của chúng tôi

     Trần Hữu Anh Đồng


       Email: thadong.xevtech@gmail.com

       Lĩnh vực nghiên cứu: Modeling and 

       control of dc-dc converter, active snubber 

       circuit, Power factor correction circuit.

       Quá trình đào tạo: ĐH Bách Khoa TPHCM.

     Lê Trung Lượm


       Email: ltluom.xevtech@gmail.com

       Lĩnh vực nghiên cứu: High power dc-dc 

       converter, DC fast charger.

       Quá trình đào tạo: ĐH Bách Khoa TPHCM.

       

 

     Nguyễn Thị Kiều Trinh


       Email: ntktrinh.xevtech@gmail.com

       Lĩnh vực nghiên cứu: On-board battery, 

       isolated dc-dc converter, DSP control board.

       Quá trình đào tạo: ĐH Bách Khoa TPHCM.

 

     Nguyễn Văn Minh Tâm


       Email: nvmtam.xevtech@gmail.com

       Lĩnh vực nghiên cứu: Grid connected,

       dc-fast charger, motor driver.

       Quá trình đào tạo: ĐH Bách Khoa TPHCM.

     Lê Quang Huy


       Email: lqhuy.xevtech@gmail.com

       Lĩnh vực nghiên cứu: Microgrid, Solar

       system, Inverter, Microinverter, Electric

       Car , Iot, Deep learning.

       Quá trình đào tạo: ĐH Bách Khoa TPHCM.

     Võ Duy Linh


       Email: vdlinh.xevtech@gmail.com

       Lĩnh vực nghiên cứu: Power factor 

       correction circuit,  power decoupling,

       on-board battery charger. 

       Quá trình đào tạo: ĐH Bách Khoa TPHCM.

 

     Nguyễn Quang Tú


       Email: nqtu.xevtech@gmail.com

       Lĩnh vực nghiên cứu: Motor driver,

       power optimizer for PV application.

       Quá trình đào tạo: ĐH Bách Khoa TPHCM.

     Nguyễn Hoàng Bảo Long


       Email: nhblong.xevtech@gmail.com

       Lĩnh vực nghiên cứu: DSP control board,

       power optimizer for PV application, low 

        voltage dc-dc converter for EVs.

       Quá trình đào tạo: ĐH Bách Khoa TPHCM.

     Trần Hoàng Trung Tín


       Email: thttin.xevtech@gmail.com

       Lĩnh vực nghiên cứu: Low voltage dc-dc

       converter for EVs, on-board charger. 

       Quá trình đào tạo: ĐH Bách Khoa TPHCM.

     Trần Văn Duy


       Email: tvduy.xevtech@gmail.com

       Lĩnh vực nghiên cứu: High power 

       dc-dc converter, power decoupling, 

       gate driver design.

       Quá trình đào tạo: ĐH Bách Khoa TPHCM.

     Võ Văn Minh


       Email: vvminh.xevtech@gmail.com

       Research areas: Grid connected inverter, motor driver.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2021 - xevtech.vn - Design by vietsotech.vn

Đang online: 3 | Tổng truy cập: 10877