Chào mừng bạn đến với website của chúng tôi

     Nguyễn Quang Tú


       Email: nqtu.xevtech@gmail.com

       Lĩnh vực nghiên cứu: Motor driver,

       power optimizer for PV application.

       Quá trình đào tạo: ĐH Bách Khoa TPHCM.

     Nguyễn Hoàng Bảo Long


       Email: nhblong.xevtech@gmail.com

       Lĩnh vực nghiên cứu: DSP control board,

       power optimizer for PV application, low 

        voltage dc-dc converter for EVs.

       Quá trình đào tạo: ĐH Bách Khoa TPHCM.

     Trần Hoàng Trung Tín


       Email: thttin.xevtech@gmail.com

       Lĩnh vực nghiên cứu: Low voltage dc-dc

       converter for EVs, on-board charger. 

       Quá trình đào tạo: ĐH Bách Khoa TPHCM.

     Trần Văn Duy


       Email: tvduy.xevtech@gmail.com

       Lĩnh vực nghiên cứu: High power 

       dc-dc converter, power decoupling, 

       gate driver design.

       Quá trình đào tạo: ĐH Bách Khoa TPHCM.

Copyright © 2021 - xevtech.vn - Design by vietsotech.vn

Đang online: 3 | Tổng truy cập: 19414